Jogi nyilatkozat

Hívjon minket

Lépjen velünk kapcsolatba:

+36 1 235 7041

H – P: 8:00 – 18:00

A Weboldal üzemeltetője:

 

GRENKELEASING Magyarország Kft.
1139 Budapest

Váci út 91.

Telefon: +36 1 235 7041
Fax: +36 1 235 7040
E-mail: [email protected]


Ügyvezető: Nemes Krisztián

Cégjegyzékszám: 01-09-870315

Adószám: 13731306-2-41

 

A Weboldal tartalma, használata

 

A Weboldalon keresztül a GRENKELEASING Magyarország Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó igénybe vegye a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat.

 

A Weboldalon tárolt/megjelenített adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége.

 

GRENKELEASING Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, továbbá elérhetőségét megváltoztassa, illetve a Weboldal üzemeltetését felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse. GRENKELEASING Magyarország Kft. továbbá bármikor megváltoztathatja a jelen Jogi nyilatkozatot, amelyről a Felhasználó minden esetben a Weboldalon elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást.

 

A Weboldal tartalmáért való felelősség

 

GRENKELEASING Magyarország Kft. mindent elkövet annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek, továbbá minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon – akár a Weboldal GRENKELEASING Magyarország Kft.-től függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.

 

Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, GRENKELEASING Magyarország Kft. nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, pontatlansága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be. GRENKELEASING Magyarország Kft. nem vállal felelősséget továbbá a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, kém- és más kártékony programoktól való mentességéért. GRENKELEASING Magyarország Kft. javasolja, hogy a Weboldalt felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

 

A Weboldalra történő belépéssel, annak használatával minden Felhasználó elfogadja a Weboldal használatának jelen Felhasználási Feltételeit, és elismeri, hogy az Weboldalt saját felelősségére használja.

 

A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

 

A Weboldalon elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja a GRENKELEASING Magyarország Kft. A Weboldal tartalmának, illetve a GRENKELEASING Magyarország Kft. egyéb szellemi tulajdonának bármely felhasználása kizárólag a GRENKELEASING Magyarország Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

A Weboldal tartalmának jogosulatlan felhasználása a védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényeken túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maguk után vonhatnak.

 

Kapcsolódó honlapok

 

GRENKELEASING Magyarország Kft. a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a GRENKELEASING Magyarország Kft. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

 

Vegyes rendelkezések

 

GRENKELEASING Magyarország Kft. bármikor jogosult jelen Jogi nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

Jelen Jogi nyilatkozatot a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni.

 

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan jogvita eldöntésére, amelyek jelen Jogi nyilatkozatból fakadnak.

 

A Jogi nyilatkozat érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Jogi nyilatkozat egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

 

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a Weboldal tartalmával kapcsolatban, kérjük, küldje el a következő címre: [email protected]